REGION INFORMATION 25-04-2018 04:25 KNMI / JUMPRUN.NL

FBNL50
250242 zczc
FBNL50 EHDB 250242 
WEERBULLETIN VOOR DE LUCHTVAART
GELDIG 250300/250900 UTC
SITUATIE: EEN KLEINSCHALIG LAGEDRUKGEBIED BOVEN DE DUITSE BOCHT TREKT
OOSTWAARTS. BIJBEHOREND NO-ZW GEORIENTEERD KOUFRONT LIGT AAN HET
BEGIN VAN DE PERIODE BOVEN HET MIDDEN, TREKT OOK OOSTWAARTS EN
VERLAAT IN DE TWEEDE HELFT VAN DE PERIODE HET ZUIDOOSTEN, CIRCA TWEE
UUR LATER GEVOLGD DOOR EEN VRIJWEL INACTIEVE NO-ZW GEORIENTEERDE
OCCLUSIE. TEN WESTEN VAN HET KOUFRONT WORDT MET EEN WESTELIJKE
STROMING MARITIEM POLAIRE LUCHT AANGEVOERD, DIE IN DE TWEEDE HELFT
VAN DE PERIODE ONSTABIEL VAN OPBOUW WORDT TOT CIRCA 5000 VT.
SIGNIFICANT WEER: BIJ HET KOUFRONT EN LOKAAL OOK BIJ DE OCCLUSIE
LICHTE TOT MATIGE (MOT)REGEN EN IN DE TWEEDE HELFT VAN DE PERIODE
MOGELIJK ENKELE VERSCHOLEN BUIEN. TEVENS IN FRONTALE BEWOLKING KANS
OP MATIGE IJSAANZETTING BOVEN CIRCA FL080. LANDINWAARTS LOKAAL MATIGE
TURBULENTIE. IN DE KUSTGEBIEDEN MATIGE, IN DE EERSTE HELFT VAN DE
PERIODE MOGELIJK LOKAAL ZWARE TURBULENTIE.
WIND: ZUIDWEST. LANDINWAARTS 15-20 KN, IN DE KUSTGEBIEDEN 20-25 KN,
VLAK AAN ZEE EN BOVEN HET IJSSELMEER 25-32 KN. NET TEN WESTEN VAN DE
OCCLUSIE TIJDELIJK RUIMEND NAAR NOORDWEST, VERDER TEN WESTEN ERVAN
WEER KRIMPEND NAAR WEST EN AFNEMEND NAAR 15-20 KN. UITSCHIETERS TOT
10 KN BOVEN DE GEMIDDELDE WIND.
BEWOLKING: TEN OOSTEN VAN HET KOUFRONT BKN SC 2000 VT, TOPPEN TOT
8000 VT. BIJ HET KOUFRONT BKN/OVC SC/NS 1000 VT, LOKAAL BKN ST
500-1000 VT EN MET NAME IN HET NOORDEN MOGELIJK BKN ST BENEDEN 500
VT. BIJ EEN VERSCHOLEN BUI FEW CB 2000 VT. TOPPEN BOVEN FL100. ACHTER
HET KOUFRONT IN HET WADDENGEBIED MOGELIJK HARDNEKKIG BKN ST 500-1000
VT, ELDERS SCT/BKN CU/SC 1500-2000 VT, TOPPEN 5000 VT.
ZICHT: IN NEERSLAG BIJ KOUFRONT EN OCCLUSIE 3-8 KM, BIJ HET KOUFRONT
MOGELIJK KORTDUREND 1500-3000 M. ELDERS MEER DAN 10 KM.
NULGRADEN NIVEAU: TEN OOSTEN VAN HET KOUFRONT FL080, TEN WESTEN ERVAN
DALEND NAAR 4000-5000 VT.
HOOGTEWINDEN EN TEMPERATUREN:
       03 UTC:       09 UTC:
0500VT 250/25-35 +12 280/20-25 +09
1500VT 250/30-40 +09 280/20-25 +06
3000VT 260/40-45 +06 290/25-35 +04
FL 050 260/35-50 +04 280/25-35 -00
FL 100 260/45-55 -04 270/35-45 -06
THERMIEK: VANAF 07 UTC TEN WESTEN VAN DE FRONTALE ZONE ZWAK, SPOEDIG
MATIG. OP VEEL PLAATSEN VERWAAID.
MAX. TEMPERATUUR: VAN 12 GRADEN CELSIUS VLAK AAN ZEE TOT 16 GRADEN IN
HET ZUIDOOSTEN.
VOORUITZICHTEN VOOR DE PERIODE VAN 250900/251500: DE
ONSTABILITEITSDIEPTE NEEMT GELEIDELIJK TOE TOT BOVEN FL100. ER
ONTSTAAN ENKELE GEISOLEERDE LICHTE REGENBUIEN, IN DE TWEEDE HELFT VAN
DE PERIODE OVERGAAND IN MEEST MATIGE REGENBUIEN, MET EEN KLEINE KANS
OP ONWEER EN KORRELHAGEL.
DAGLICHTPERIODE: 04.08 TOT 19.10 UTC.=
nnnn
ENDOUTPUT